Isaiah 52:7 How beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good news,

who publishes peace, who brings good news of happiness, who publishes salvation, who says to Zion, “Your God reigns.”

Free Tagalog Sermons (2Tim 3:16) Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran

Watch Tagalog sermon videos

“Ang Kristyanong Pag-Ibig ay Higit na Dakila dahil Ito’y Kapahayagan ng Pag-Ibig ni Cristo.”


This sermon was preached at Guinhawa Bible Church in Pinamalayan, Oriental Mindoro.


Preview and download the sermon in Microsoft Word format here.

Juan 13: 1-17

“Ang Tunay na Pagsisisi lamang ang Magpapanumbalik ng Pabor ng Diyos sa ating mga Buhay.”


This sermon was preached at Calapan Bible Church in Calapan, Oriental Mindoro.


Preview and download the sermon in Microsoft Word format here.

2 Cronica 7: 11-16

“Nararapat sa bawat Pinaghaharian ng Diyos ang Pusong Mapagpatawad.”


This sermon was preached at Guinhawa Bible Church in Pinamalayan, Oriental Mindoro.


Preview and download the sermon in Microsoft Word format here.

Mateo 18: 21-35

UPDATE: More Tagalog Sermons and Preaching Resources!

Visit http://filipinopreacher.esy.es